Lekce / Classes

| ENGLISH | Struktura lekcí | Učitelé |

Popis a struktura lekcí

Sobotní a nedělní lekce budou probíhat ve dvou paralelních liniích. Nezávisle na tom, ve které budete linii, budete mít možnost zúčastnit se lekcí se všemi učiteli.

Učitelé:

Hlavním učitelským párem budou skvělí Lotte Dijkstra a Robin Tschötschel z Amsterdamu.

Kurzy s Lotte a Robinem:

Tyto kurzy jsou rozdělené na do dvě úrovně podle tanečních zkušeností přihlášených. Do které skupiny patříte, vám pošleme emailem.

Group A
Začátečníci a mírně pokročilí, kteří se Blues věnují krátce.

Group B
Pokročilí, kteří se Blues věnují několik let a obrážejí různé mezinárodní festivaly a akce.

Tematické lekce

Paralelně s kurzy s Lotte a Robinem budou probíhat tematické lekce (brzy doplníme podrobnosti, zatím buďte napnutí). Tematické lekce budou stejné pro obě úrovně a každá bude mít 90 minut.

Otevřené lekce

V pátek i v sobotu budou těsně před tančírnou otevřené lekce, které nám rozhýbou kosti před následnou protančenou nocí.

Pátek: Zero Class
Pro úplné začátečníky, kteří americký blues doposud nikdy netančili, nebo ty, kteří by si chtěli úplné základy zopakovat, bude v pátek dvouhodinová open class, ve které se budou moci s jeho základy seznámit, aby pak mohli plynule naskočit do sobotních kurzů. Bude bezprostředně před tančírnou na témže místě.
Zero Class budou učit místní učitelé.

Sobota: Taster
Hodinové objevování dalšího z bluesových zákoutí (odrobnosti doplníme). Vítáni jsou jak ti, kdo s námi přijeli tančit jen po večerech, tak ti, kdo ani po celém dni workshopů nemají dost!

 

 


English

| Structure of lessonsTeachers |

Structure of the Lessons

Saturday and Sunday classes will be organized in two groups. You will have chance to participate in lessons with all the teachers, no matter which group you will be signed in.

Teachers:

Our main couple are amazing Lotte Dijkstra and Robin Tschötschel form Amsterdam.

Classes with Lotte & Robin:

The classes are divided in two groups according the skills of dancers. The information, in which group do you belong, will be sent to you through email.

Group A
Group for beginners and intermediate dancers, who are dancing blues quite shortly.

Group B
Group for advanced dancers, who dance blues for years and are no strangers to huge international festivals and workshops.

Thematic lessons

Thematic lessons will be organized concurrently. They will have the same content for both groups and they will cover a specific topic, which will be announced soon. Each will have 90 minutes.

Open classes

There will be two open classes right before the parties on Friday and Saturday – both at the party venues.

Friday: Zero Class
There will be and open class on Friday for complete beginners, who never danced Blues idiom dance before, or for those, who want to go through basics again, so they can be ready for the weekend classes with others. It will take place right before the party at the party venue.
Zero Class will be lead by local teachers.

Saturday: Taster
On Saturday there will be taster to get us in the mood. Details will be added.
.