Lekce / Classes

| ENGLISH | Struktura lekcí | Učitelé |

Popis a struktura lekcí

Sobotní a nedělní lekce budou probíhat ve dvou paralelních liniích. Nezávisle na tom, ve které budete linii, budete mít možnost zúčastnit se lekcí se všemi učiteli.
Hlavním učitelským párem budou skvělí Lotte Dijkstra a Robin Tschötschel z Amsterdamu; níže se o nich dozvíte víc.

Kurzy s Lotte a Robinem:

Tyto kurzy jsou rozdělené na do dvě úrovně podle tanečních zkušeností přihlášených. Do které skupiny patříte, vám pošleme emailem.

Group A
Začátečníci a mírně pokročilí, kteří se Blues věnují krátce.

Group B
Pokročilí, kteří se Blues věnují několik let a obrážejí různé mezinárodní festivaly a akce.

Tematické lekce

Paralelně s kurzy s Lotte a Robinem budou probíhat tematické lekce. Tyto lekce budou stejné pro obě úrovně a každá bude mít 90 minut. Jednou z nich nás provede Honza Drahokoupil – seznamte se s ním níže!

Otevřené lekce

V pátek i v sobotu budou těsně před tančírnou otevřené lekce, které nám rozhýbou kosti před následnou protančenou nocí.

Pátek: Zero Class
Pro úplné začátečníky, kteří americký blues doposud nikdy netančili, nebo ty, kteří by si chtěli úplné základy zopakovat, bude v pátek dvouhodinová open class, ve které se budou moci s jeho základy seznámit, aby pak mohli plynule naskočit do sobotních kurzů. Bude bezprostředně před tančírnou na témže místě.
Zero Class budou učit místní učitelé.

Sobota: Taster
Hodinové objevování dalšího z bluesových zákoutí (odrobnosti doplníme). Vítáni jsou jak ti, kdo s námi přijeli tančit jen po večerech, tak ti, kdo ani po celém dni workshopů nemají dost!

 

Kdo nás bude učit?

Lotte by James Lee

Lotte Dijkstra

Lotte objevila Blues ve Švédsku na Herräng Dance Camp – a už ji to nepustilo. Zúčastnila se několika nizozemských i mezinárodních workshopů a snaží se nepropást žádnou tančírnu v dosahu. Dnes učí kromě Bluesu v Amsterdamu také Lindy Hop a Solo Jazz v Leidenu. A aby toho nebylo málo, už od mala se věnuje baletu.

 

 

 

 

 

Robin by Jiri @ Big City Blue

Robin Tschötschel

Od roku 2012, kdy se Robin v Kodani naučil Lindy Hop a Blues, taneční parket v podstatě neopouští. Na Bluesu si cení nepřeberného množství způsobů, jak tancem vyjádřit širokou hudební škálu; a také různých typů komunikace a spojení s partnerem – od jemné intimity po syrovou expresivitu.
Od roku 2015 tančí a učí tanec v Amsterdamu; občas zavítá i do zahraničí. Své hodiny buduje tak, aby byly pro všechny zúčastněné zábavnou výzvou; je ostatně učitelem i mimo taneční parket.
Když zrovna neučí Blues, leze po stěně, tančí Fusion a kontaktní improvizaci (a spoustu dalších stylů) a v rámci doktorátu studuje komunikaci o klimatické změně.

© Anna Benháková Photography

Honza Drahokoupil

Honza se pravidelně věnuje tanečnímu stylu contemporary a improvizaci; jeho největší vášní je ale improvizace kontaktní. V mládí okusil šerm a další bojové sporty, vytvořil choreografie k několika site-specific performancím, které taky sám režíroval, a v mnoha jiných účinkoval. Dnes je hostujícím umělcem v Národním divadle.
Zajímá ho, jak funguje lidský mozek, zvláště pak s ohledem na učení a paměť. Zkušenosti získané skrze tanec a vystupování se snaží využít při své práci se studenty na pražském ČVUT. Ovlivnily ho somatické pohybové techniky a miluje tanec v tichu, doprovázený melodií jeho těla, nesvázané pravidelným rytmem.

 


English

| Structure of lessonsTeachers |

Structure of the Lessons

Saturday and Sunday classes will be organized in two groups. You will have chance to participate in lessons with all the teachers, no matter which group you will be signed in.
Our main couple are amazing Lotte Dijkstra and Robin Tschötschel form Amsterdam; read more about them bellow!

Classes with Lotte & Robin:

The classes are divided in two groups according the skills of dancers. The information, in which group do you belong, will be sent to you through email.

Group A
Group for beginners and intermediate dancers, who are dancing blues quite shortly.

Group B
Group for advanced dancers, who dance blues for years and are no strangers to huge international festivals and workshops.

Thematic lessons

Thematic lessons will be organized concurrently. They will have the same content for both groups and they will cover a specific topic, which will be announced soon. Each will have 90 minutes.
One of these lessons will be lead by Honza Drahokoupil – get to know him below!

Open classes

There will be two open classes right before the parties on Friday and Saturday – both at the party venues.

Friday: Zero Class
There will be and open class on Friday for complete beginners, who never danced Blues idiom dance before, or for those, who want to go through basics again, so they can be ready for the weekend classes with others. It will take place right before the party at the party venue.
Zero Class will be lead by local teachers.

Saturday: Taster
On Saturday there will be taster to get us in the mood. Details will be added.

Who is going to teach us?

Lotte by James Lee

Lotte Dijkstra

Lotte discovered Blues Dancing at the Herräng Dance Camp in Sweden, she is hooked ever since. She has followed several national and international workshops and tries to attend any Blues social there is. Apart from dancing Blues she teaches Lindy Hop and Solo Jazz in Leiden and has been dancing ballet ever since she was little.

 

 

 

 

 

Robin by Jiri @ Big City Blues

Robin Tschötschel

Robin has been on the dance floor non-stop since 2012 when he learned Lindy Hop and Blues while living in Copenhagen. In Blues dancing, he values the many different ways of expressing a wide range of music, and different feelings of connection, ranging from subtle and intimate to raw and expressive.
Since 2015, he’s been dancing and teaching in Amsterdam, with occasional visits abroad. A professional teacher also in his day job, he strives to create challenging and fun classes offering material for all learners.
Next to teaching blues, Robin can be found climbing, dancing Fusion and Contact Improvisation (and many other styles), and doing a PhD in climate change communication.

 

 

© Anna Benháková Photography

Honza Drahokoupil

Honza regularly devotes himself to dance improvisation and contemporary dance. His greatest love, however, is contact improvisation. In his youth he did fencing and other combat sports, he has also choreographed and directed several site-specific performances and played in a number of performances. Currently he works as a guest artist at the National Theater in Prague. Honza is interested in how our brain works, how people learn and remember things. He also tries to apply the experience gained in dance or performance world in his working with students at the Czech Technical University and his teaching there. He has been influenced by somatic techniques in movement and he loves dancing in silence, to the music of his body, which has no regular rhythm but just a melody.