Tančírny / Parties

| English |

Tančírna každý večer!

Guy Bennet duo

Kdy: Pátek 1. 3. 2019 od 20:30
Kde: Klub FAMU, Smetanovo nábřeží 2, 110 00 Praha
Událost: https://www.facebook.com/events/371596853636359/
Vstupné na místě: 100 Kč

Guy Bennett (UK) anglický hudebník, který se sídlí v Praze od roku 2014 poté, co opustil Londýnskou Soulovou a Bluesovou scénu. Přesun z velkého města byl nezbytnou změnou a přinesl mu inspirující kreativitu. Od té doby vytvořil rozsáhlou kolekci vlastní hudby. Jeho aktuální hudební styl v sobě mísí soul, funk a blues, a jeho kořeny směřují do Memphisu, Detroitu, New Orleans a Chicagu.
Pro toto vystoupení přizval Guy svého častého hosta s pianem  Andreje Jurkoviče (SK)

Blues Shoes & Joshua Fialkoff

Kdy: Sobota 2. 3. 2019 od 20:00
Kde: Dancers’ Club, Koněvova 19, 130 00 Praha
Událost: https://www.facebook.com/events/615604475543047/
Vstupné na místě: 200 Kč

Pianové bluesové setkání.

Čtyři skvělý hudebníci z celého světa se setkají v Praze s černobílými klávesami, strunami a znělými hlasy.

Joshua Fialkoff (USA) propůjčí svůj zastřený hlas a unikátní hru na piano k tanci, jak to již dělá po celém světě víc než deset let. Bluesové a Swingové akce napříč USA, Canadou and Evropou jej s oblibou zvou. Joshua sdílel jeviště s mnoha skvělými muzikanty, včetně Gordona Webstera, Barbary Morrison, and Meschiyi Lake. Joshua je známý pro jeho unikátní aranže, které jsou zároveň staré i nové, a auteniticitu a syrovost, která z jeho vystoupení vyzařuje. Je jeden z těch vystupujících, kteří velmi dobře vnímají své publikum a hledá způsoby jak s ním navázat kontakt a propojit jej se svou hudbou.
His personal page is http://joshuafialkoff.com/.

Blues Shoes je nový projekt Miss Mikey May (ISR) a Magdaleny Plattner (AUT), sestry v tanci u hudbě, které propojují Mikey soulový hlas s Magdaleniným jemným pianem a vytváří tak repertoár jako dělaný pro tanečníky. Pro toto vystoupení se k nim zároveň připojí unikátní host: basista Miloš Klápště (CZ) který je jádrem mladé pražské hudební komunity a hraje například se skvělými skupinami jako Fehero Rocher a MarZ.

Martin Chik Blues Band

Kdy: Neděle 3. 3. 2019 od 20:00
Kde: Prague Dance Centre, Jankovcova 2a, 17000 Praha
Událost: https://www.facebook.com/events/250742245845863/
Vstupné na místě: 50 Kč

Martin Chik Blues Band je jedna z nejautentičtějších bluesových skupin v ČR, který posouvá vpřed výrazná energie jejího frontmana, Martina Chika. Martin hraje na kytaru za doprovodu basy a bubnů a ve své hudbě se vrací zpět ke kořenům Chicago blues, a čerpá inspiraci z tradičních autorů, jako Muddy Waters a John Lee Hooker.
Osobní web: http://martinchik.trillinis.com/.


English

Party every evening!

Guy Bennet

When: Friday 1st of March 2019 starting at 20:30
Where: Klub FAMU, Smetanovo nábřeží 2, 110 00 Praha
Event: https://www.facebook.com/events/371596853636359/
Door ticket: 100 CZK

Guy Bennett (UK) the English musitian has been based in Prague since 2014, after leaving the London Soul and Blues scene. The move off the big city became a necessary change of pace and brought an inspiring creativity. Since then, the productive songwriter and singer created a vast collection of music. Guy’s actual music style meets soul, funk and blues, and traces the roots of their Memphis, Detroitu, New Orleans and Chicago origins.
For this performance Guy invited his regular guest on piano, Andrej Jurkovič (SK)

 Blues Shoes & Joshua Fialkoff

When: Saturday 2nd of March 2019 starting at 20:00
Where: Dancers’ Club, Koněvova 19, 130 00 Praha
Event: https://www.facebook.com/events/615604475543047/
Door ticket: 200 CZK

Joshua Fialkoff (USA) lends his smoky voice and unique piano stylings – a veritable gumbo of “roots piano” flavors – to dance exchanges and series around the world, and has been doing so for over ten years. Blues and Swing events throughout the US, Canada, and Europe regularly feature Joshua or one of his ensembles. He has shared the stage with a number of esteemed musicians including Gordon Webster, Barbara Morrison, and Meschiya Lake. Joshua is known for his unique arrangements that are at once new and old, and an authenticity and rawness that shines through in his presence and performance. He is the rare performer who cares deeply about his audience, who is constantly seeking to connect and engage the people he plays for, and who yearns to instill in everyone within earshot an irresistible urge to move.
http://joshuafialkoff.com/

Blues Shoes is a new project by Miss Mikey May (ISR) and Magdalena Plattner (AUT), sisters in dance and music, who combine Mikey’s soulful voice with Magdalena’s smooth piano to create a melodic, flowing repertoire for dancers. For this performance they will have a very special guest shoe: bassist Miloš Klápště (CZ) is a staple in the Prague young music community, playing with great bands like Fehero Rocher and MarZ.

Martin Chik Blues Band

When: Sunday 3rd of the March 2019 starting at 20:00
Where: Prague Dance Centre, Jankovcova 2a, 17000 Praha
Event: https://www.facebook.com/events/250742245845863/
Door ticket: 50 CZK

Martin Chik Blues Band is one of the most authentic blues band in Czech Republic driven by the idiomatic energy of its frontman, Martin Chik. Playing slide guitar, accompanied by a double bass and drums, Martin goes back to the Chicago blues roots and grabs inspiration from the classics, such as Muddy Waters and John Lee Hooker. Then, the result is a perfect representive of the Czech adoption of blues.
ATTENTION: Martin’s energy won’t let you sit quitely over the concert…guaranteed 😉
http://martinchik.trillinis.com/