Lekce / Classes

| ENGLISH | Struktura lekcí | Rozvrh | Učitelé |

Popis a struktura lekcí

Sobotní a nedělní lekce budou probíhat ve dvou paralelních liniích. Nezávisle na tom, ve které budete linii, budete mít možnost zúčastnit se lekcí se všemi učiteli.

Kurzy s Annette Kühnle:

Tyto kurzy jsou rozdělené na do dvě úrovně podle tanečních zkušeností .

Tématické lekce

Paralelně ke kurzům s Annette budou probíhat tématické lekce s Mirkou Papajíkovou a Guillaume Roubille. Tématické lekce budou stejné pro obě úrovně a budou se věnovat vždy ucelenému tématu – Vědomí v tělě (s Mirkou) a Jazz Roots (s Guillaumem). Každá lekce bude mít 90 minut.

Otevřené lekce

Těsně před party bude otevřená lekce přímo v místě, kde bude následně party.

Zero Class

Pátek
Pro úplné začátečníky, kteří americký blues doposud nikdy netančili, nebo ty, kteří by si chtěli úplné základy zopakovat, bude v pátek dvouhodinová open class, ve které se budou moci s jeho základy seznámit, aby pak mohli plynule naskočit do sobotních kurzů. Bude bezprostředně před party a v prostorách party.

Rozvrh:


Učitelé:

Annette Kühnle

Annette pochází z Německého Heidellbergu a patří mezi nejvýraznější osobnosti Evropské bluesové scény jako bluesový učitel, tanečník, DJ a organizátor. Její nadšení pro učení i blues je nakažlivé, což ale každý, kdo cestuje za blues, už pravděpodobně ví.

Annette se vrací do Prahy s nadšením a těší se že vám pomůže rozvinout svou vnitřní úžasnost!

 

Guillaume Roubille

Guillaume objevil Lindy Hop/Jazz Roots v Paříži v roce 2012 a následně strávil několik měsíců jejich studiem ve Studio 88 (SAF) v Montrealu (2013). Od listopadu 2014 učí Guillaume pravidelně v Brně ve Swing Wings (2014-2016), v Praze pro Swing Busters a Zig-Zag (2017-2018) a v Rakouské Vídnipro školy Some Like it Hot a IG Hop (2016/2018).
Učil také několik mezinárodních workshopů a svou lásku k tanci předvedl na několika soutěžích po celém světě, kterého ho motivují k dalšímu zlepšení.

Ve své lekci se zaměří na solové prvky –  rytmická cvičení s vlastním tělem, africké tance a vědomost pohybu.

 

Mirka Papajíková

Mirka je tanečnice, lektorka a fotografka.

Smyslem jejího života je tanec a kreativita jako dva principy, které ji vedou k neustálému seberozvoji. Od února 2012 rozvíjí vlastní taneční praxi, kde se zaměřuje především na rozšiřování vědomí v těle, pohybu a prostoru. Pracuje s propojením těla a mysli, které ji fascinuje, a vede pohybové sebezkušenostní semináře.

Tématická lekce bude zaměřena na rozvoj a rozšiřování vnímání vlastního těla. Bude nás zajímat vnitřní i vnější prostor těla, koordinace a kooperace jednotlivých svalových, kosterních, orgánových systémů a jejich manifestace navenek. Budeme pracovat jednotlivě i ve dvojicích.

 

 


English

| Structure of lessons | Schedule | Teachers |

Structure of the Lessons

Saturday and Sunday classes will be organized in two groups. You will have chance to participate in lessons with all the teachers, no matter which group you will be signed in.

Classes with Annette Kühnle:

The classes are divided in two groups according the skills of dancers. The information, in which group do you belong, will be sent to you through email.

Thematic lessons

Thematic lessons with Mirka Papajíková a Guillaume Roubille will by organized concurrently. They will have the same content for both groups and they will cover a specific topic – Mind in body (with Mirka) and Jazz Roots (with Guillaume). Each will have 90 minutes.

Open classes

There will be open class right before the party on Friday at the party venue.

Zero Class

Friday
There will be and open class on Friday for complete beginners, who never danced Blues idiom dance before, or for those, who want to go through basics again, so thay can be ready for the weekend classes with others. It will take place right before the party at the party venue.

The Schedule:


The information, which group you are, will be sent to you through email.

Teachers:

Annette Kühnle

Annette hails from Heidelberg, Germany and is one of Europe’s most prominent proselytisers of blues dance as a teacher, social dancer, DJ and organiser. Her love of teaching and dancing are infectious and if you’ve travelled for blues, you probably already knew that!

Annette is excited to be back in lovely Praha, and she is looking forward to helping you bring out your inner awesome!

Guillaume Roubille

Guillaume discovered Lindy Hop/Jazz Roots in Paris in 2012 and then spent several months in Montreal to be trained by the Studio 88 (SAF)(2013). Since November 2014, Guillaume has taught regularly in Czech Republic (Brno) for the Swing Wings school(2014-2016), in (Prague) for Swing Busters and Zig-Zag(2017-2018). In Austria (Vienna) for the schools Some Like it Hot and IG Hop(2016/2018).
He teached in several international workshops to share is love for dance and he took part of few competitions around the world in order to challenge himself and progress.

In his lesson, he will teach solo – a mix of rythmical exercices, body awareness, african dancing, body percussions.

Mirka Papajíková

Mirka is a dancer, teacher and photographer.

She found meaning of her life in dance and creativity – two principles leading her to never ending selfdevelopement. In February 2012, she started with her own dance practise, where she focuses on widening of minfullness in body and movement. She works fascinated by the connection between mind and body and leads lessons of movement and selfdevelopement.

Her tematic class will focus on developement of our own body and movement. We will pay attention on our inner and outer space, coordination and cooperation of our muscels, bones and organs and its manifestation in movement. We will work solo and in couples.